خدمات دو

تمامی توالت فرنگیهای مون استون دارای یک مکانیزم اضافه بر مکانیزم اصلی به صورت رایگان جهت رفاه حال مشتریان عزیز ارائه می نماید .